ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

 

zpo_rece

ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 2220 853
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

 

W zakładzie pacjent przebywa czasowo.  Zakład w ramach świadczonych usług współpracuje ze szpitalem opieki krótkoterminowej, ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej i placówkami pomocy społecznej.

Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, osoby mające określone problemy zdrowotne.

 

Personel ZPO w Sędziszowie Młp.:

Kierownik zakładu mgr Marta Król - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego - przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30;

Lekarz prowadzący lek. med. Beata Pawłowska-Błachuta - specjalista chorób wewnetrznych, reumatolog, w trakcie specjalizacji z geriatrii;

mgr psychologii Agata Chmiel.

 

Pozostały personel medyczny: pielęgniarki - mgr pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa, specjalistki opieki długoterminowej,  anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (kursy ekg, opieki długoterminowej, opatrywania ran), 3 mgr fizjoterapii.

 

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia następujące świadczenia:

 • pielęgnacyjne;
 • rehabilitacyjne;
 • lecznicze;
 • dietetyczne;
 • w zakresie terapii zajęciowej;
 • w zakresie promocji zdrowia;
 • opieka duszpasterska.

Celem pobytu podopiecznego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest:

 • poprawa stanu zdrowia;
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki;
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności;
 • umacnianie zdrowia;
 • przygotowanie chorego i jego rodziny-opiekunów, bliskich do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.

Czytaj więcej: Świadczenia ZPO

 

Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest:

 • podanie do ZPO;
 • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub; 
 • wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych; 
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo/ rodzinnej lub pielęgniarki oddziału szpitalnego wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Czytaj więcej: Tryb kierowania do ZPO