ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Rehabilitacja Lecznicza

 

rehabilitacja_011


Świadczenia opieki zdrowotnej z rehabilitacji leczniczej wykonywane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ w dwóch lokalizacjach:

w następujacych zakresach:

 

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej: mgr Lucyna Litwicka-Chmura

 

 

Zasady rejestracji na świadczenia rehabilitacji leczniczej

 

Na każdy rodzaj usług w ramach rehabilitacji leczniczej konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione w formie elektronicznej. Zarejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie na podstawie podanego kodu dostępu do e- skierowania i podania numeru PESEL (osoby której skierowanie dotyczy). Po weryfikacji skierowania w systemie osoba rejestrująca podaje propozycję terminu realizacji danego świadczenia. Po akceptacji podanej propozycji i zarejestrowaniu, dana osoba jest już w kolejce oczekujących na dane świadczenie.

 

Terminy realizacji świadczeń lekarskiej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej i w warunkach domowych, czy świadczeń w ramach ośrodków dziennych zależne są od:

- ilości osób oczekujących na dane świadczenie;

- ilości zakontraktowanych usług w POW Narodowego Funduszu Zdrowia;

- zasobów jakie posiadamy tj. ilości personelu medycznego oraz możliwości lokalowo - sprzętowych.

 

Okres oczekiwania poszczególnych osób oczekujących na dane świadczenie różni się od siebie ze względu na:

 • posiadane przez daną osobę uprawnienia do uzyskania świadczeń medycznych poza kolejnością, w tym osoby:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;

- uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

- Kobiety w ciąży;

- Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

Przy rejestracji należy okazać oryginał dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia w celu skopiowania go przez nas i dołączenia do prowadzonej dokumentacji). Jeżeli osób uprawnionych jest więcej, dla nich też tworzymy listę oczekujących w celu zapewnienia im równego dostępu do świadczeń;

 • kategorię medyczną którą określa lekarz w skierowaniu. Osoba posiadająca skierowanie pilne, cito (w tym osoba po urazie, po leczeniu szpitalnym, po zabiegu wymiany stawu, po świeżym udarze, w zaostrzeniu choroby przewlekłej itp.) umieszczana jest w kolejce oczekujących przed innymi osobami oczekującymi i z tego powodu krócej czeka na daną usługę. Jeżeli w międzyczasie pojawiają się zwolnione zasoby tym osobom dajemy możliwość skorzystania wcześniej, proponując telefonicznie nowy termin. Posiadany przez daną osobę status pacjenta stabilny (przewlekły) nie daje możliwości skrócenia przez nas okresu oczekiwania w kolejce oczekujących.

Jeżeli stan zdrowia osoby oczekującej pogorszy się w międzyczasie i lekarz (ten sam który kierował na rehabilitację lub inny) wystawi następne skierowanie zmieniające kategorię medyczną na pilną, osoba taka może dostarczyć do nas to skierowanie, a my mamy wtedy prawo do zmiany terminu na wcześniejszy.

 

Terminy realizacji świadczeń różnią się u poszczególnymi świadczeniodawców. Pacjentom którzy przy wyborze świadczeniodawcy kierują się tylko jednym kryterium, jakim jest okres oczekiwania na zabiegi doradzamy, aby po otrzymaniu skierowania i przed zarejestrowaniem go w naszym Dziale Rehabilitacji sprawdzili na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia jakie są pierwsze wolne terminy (kolejki oczekujących) w poszczególnych zakładach, gabinetach rehabilitacji w wybranej miejscowości. Każda osoba posiadająca skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenie rehabilitacji leczniczej ma prawo do skorzystania z usług dowolnego świadczeniodawcy na terenie kraju, który na daną usługę posiada umowę z NFZ.

 

Na podstawie jednego skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących. Pacjent ma obowiązek powiadomić personel działu o rezygnacji z wizyty. Pacjent, który nie stawił się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie udzielania świadczeń będzie skreślony z listy oczekujących. Przywrócenie na listę oczekujących możliwe jest na wniosek pacjenta nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się i po udokumentowaniu, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej.

 

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej należy zarejestrować do 30 dni od daty wystawienia. Lekarz nie musi zlecać w nim zabiegów, ale jeżeli to zrobi proponowany termin realizacji nie jest od nich zależny. Rejestrujemy na wizytę fizjoterapeutyczną w czasie której mgr fizjoterapii po badaniu Pacjenta, ocenie jego stanu funkcjonowania i po przeprowadzeniu wywiadu chorobowego ustala indywidualny plan terapii, a w nim: termin rozpoczęcia (max do 14 dni od wizyty) ,rodzaj zabiegów, ich częstotliwość i ilość dni zabiegowych (max 10 dni w cyklu). Po realizacji cyklu Pacjent otrzymuje od fizjoterapeuty zaświadczenie "Informacja do lekarza kierującego o zrealizowanych zabiegach fizjoterapeutycznych".

 

Dział Rehabilitacji Leczniczej wyposażony jest w wysokiej klasy urządzenia do kinezyterapii oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych. Pomieszczenie  zabiegowe oraz węzły sanitarno-higieniczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby stworzyć pacjentom takie warunki zainwestowaliśmy środki własne oraz uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo powiatlogo uelogo pfron

 

 

 Dział rehabilitacji ZOZ Ropczyce świadczy usługi w zakresie:

 

Rehabilitacja Lecznicza w Ropczycach


 

Rehabilitacja Lecznicza w Sędziszowie Młp.


Światłolecznictwo, w tym zabiegi:

 • naświetlanie lampą kwarcową (UV)
 • naświetlanie lampą sollux (IR)
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia skanerowa

 

 

Elektroterapia, w tym zabiegi:

 • jonoforeza  (JF)
 • galwanizacja
 • prądy diadynamiczne (DD)
 • elektrostymulacja (ES)
 • Tens
 • prądy interferencyjne (ID)
 • prądy Kotza
 • prądy Traberta


Krioterapia ciekłym azotem

 • krioterapia CO2 (zabieg płatny)

Leczenie ultradźwiękami (UD) i fonoforeza (FF)

Leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości:

 • magnetronik (MG)

Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości, w tym:

 • terapuls (TP)
 • diatermia krótkofalowa (DKF)

Wodolecznictwo, w tym:

 • masaż wirowy kręgosłupa i kończyn dolnych
 • masaż wirowy kończyn  dolnych
 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż hydropowietrzny (kąpiel perełkowa)
 • masaż podwodny całego ciała


Kinezyterapia:

 • mobilizacja
 • ćwiczenia bierne (manualne i na przyrządach)
 • ćwiczenia czynne i z oporem elastycznym
 • ćwiczenia na przyrządach typu rotory, wioślarz, bieżnia, wyciąg
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • ćwiczenia na urządzeniach z wykorzystaniem BIOFEEDBACK
 • nauka czynności lokomocji

Masaże „suche", w tym:

 • masaż ręczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż mechaniczny uciskowy
 • masaż wibracyjny aquavibron

Terapia manualna:

 • terapia powięziowa,
 • terapia punktów spustowych.

Ćwiczenia indywidualne wg metody PNF, NDT - Bobath, Mc Kenzie, SI, FITS.

 

Ćwiczenia specjalne i prowadzone.

  Światłolecznictwo, w tym zabiegi:
 • naświetlanie lampą sollux (IR)
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia skanerowa
 • bioptron (zabieg płatny)

 


Elektroterapia, w tym zabiegi :

 • jonoforeza (JF) i galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • Tens
 • prądy interferencyjne (ID)
 • prądy diadynamiczne (DD)
 • prądy Kotza
 • prady Traberta
Leczenie ultradźwiękami (UD) i fonoforeza (FF)

 

Leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości:

 • magnetronik (MG)

Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości:
 • terapuls (TP)

Wodolecznictwo, w tym:

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy podwodny


Kinezyterapia– leczenie ruchem, w tym:

 • mobilizacja
 • ćwiczenia bierne (manualne)
 • ćwiczenia czynne i z oporem elastycznym
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • nauka czynności lokomocji

Masaże „suche", w tym:

 • masaż ręczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż mechaniczny uciskowy

Krioterapia (CO2) - (zabieg płatny)

 

W warunkach domowych wykonujemy zabiegi:
 • jonoforeza
 • laser
 • magnetronik
 • prądy DD, ID
 • Tens
 • elektrostymulacja
 • ultradźwięki
 • sollux
 • masaż ręczny
 • ćwiczenia usprawniające
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
  W warunkach domowych wykonujemy zabiegi:
 • jonoforeza
 • laser
 • magnetronik
 • prądy DD, ID
 • Tens
 • elektrostymulacja
 • ultradźwięki
 • sollux
 • masaż ręczny
 • ćwiczenia usprawniające
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
       

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzimy edukację zdrowotną pacjenta i jego opiekunów, w tym naukę wykonywania ćwiczeń. 

 

Personel Rehabilitacji w Ropczycach

 

Personel Rehabilitacji w Sędziszowie Młp.

 

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej

 • Lucyna Litwicka-Chmura
  - mgr rehabilitacji ruchowej

 

 


Kierownik Zespołu Techników

 • Piotr Bała - mgr fizjoterapii

Fizjoterapeuci:

 • Justyna Andreasik - mgr fizjoterapii
 • Bogumiła Baran - mgr fizjoterapii
 • Martyna Babicz - mgr fizjoterapii
 • Monika Danek - mgr fizjoterapii
 • Katarzyna Dymińska - mgr fizjoterapii
 • Karol Galiński - mgr fizjoterapii
 • Agnieszka Gredys-Łabaj - mgr fizjoterapii
 • Agata Jadwisiak - mgr fizjoterapii
 • Dorota Kazior - technik fizjoterapii
 • Katarzyna Kozak-Pas - mgr fizjoterapii
 • Bożena Kozioł - mgr fizjoterapii
 • Bernadeta Kuman-Kisiel - mgr fizjoterapii
 • Katarzyna Pietruś - mgr fizjoterapii
 • Justyna Pociask - mgr fizjoterapii
 • Mikołaj Pragłowski - mgr fizjoterapii
 • Łukarz Rogala - technik fizjoterapii
 • Magdalena Rudnicka - mgr fizjoterapii
 • Magdalena Ryszka - mgr fizjoterapii
 • Małgorzata Siewierska - mgr fizjoterapii
 • Sylwia Wierzchanowska - mgr specjalista fizjoterapii
 • Dawid Wlezień - mgr fizjoterapii
 • Paulina Wójcik - mgr fizjoterapii
 • Zuzanna Wójcik-Ptak - mgr fizjoterapii
 • Łukasz Zapał - mgr fizjoterapii
 • Gabriela Zdziebło - mgr fizjoterapii

  

 

  Fizjoterapeuci:
 • Karolina Buraś - mgr fizjoterapii
 • Zofia Chomiak - mgr fizjoterapii
 • Marcin Depa - mgr fizjoterapii
 • Aneta Dziewit-Kmieć - mgr fizjoterapii
 • Agata Filipek - technik fizjoterapii
 • Marta Jaworska - mgr fizjoterapii
 • Dawid Jędrych - mgr fizjoterapii
 • Agnieszka Kozek - lic. fizjoterapii
 • Monika Szpara - mgr fizjoterapii
 • Sylwia Pyskaty - mgr fizjoterapii
 • Anna Szczerba - mgr fizjoterapii
 • Jolanta Szeliga - mgr fizjoterapii
 • Monika Węglarz - lic. fizjoterapii
Masażyści:

 

   

 

Logopedzi:

 • mgr Monika Gierlach
   

Pedagodzy:

 • mgr Magdalena Stręk
 • mgr Halina Saj-Hendzel
   

Psycholodzy:

 • mgr Agata Chmiel
   

Rejestracja:

 • lic. Monika Trębicka
   

 

logo powiat

Powiat Ropczycko-Sędziszowski jest beneficjentem projektu pt. „Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach."

Całkowita wartość projektu: 2 275 513,53 PLN

Środki własne powiatu w kwocie: 718 094,4 PLN

 

Rezultatem projektu jest:

 • uzyskanie dodatkowej powierzchni zabiegowej poprzez nadbudowę kondygnacji w skrzydle południowym budynku,
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zabiegi masażu podwodnego, masażu hydropowietrznego i krioterapii ciekłym azotem,
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych z budową węzłów sanitarno-higienicznych włącznie,
 • wyposażenie działu w nowy, wysokiej klasy sprzęt i aparaturę do zabiegów.

 

logo ue

Dział Rehabilitacji korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków powiatu ropczycko-sędziszowskiego w ramach projektu pt. „Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach."

Całkowita wartość: 2 275 513,53 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 557 419,10 PLN

Wartość sprzętu: 550 542,68 PLN

Beneficjant projektu: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Rezultatem projektu jest:

 • uzyskanie dodatkowej powierzchni zabiegowej poprzez nadbudowę kondygnacji w skrzydle południowym budynku,
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zabiegi masażu podwodnego, masażu hydropowietrznego i krioterapii ciekłym azotem,
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych z budową węzłów sanitarno-higienicznych włącznie,
 • wyposażenie działu w nowy, wysokiej klasy sprzęt i aparaturę do zabiegów.

 

logo pfron

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w 2008 r." Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał kwotę 122 023,37 zł na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

W ramach tej kwoty Dział Rehabilitacji w Ropczycach i w Sędziszowie Młp. został doposażony w sprzęt do ćwiczeń oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych w tym: elektrolecznictwa, hydroterapii, ultradźwięków, światłolecznictwa, leczenie polem elektromagnetycznym dla potrzeb osób korzystających z rehabilitacji ambulatoryjnej oraz w warunkach domowych.

Całkowita wartość projektu: 162 697,83 PLN

Kwota dofinansowana przez PFRON: 122 023,37 PLN

 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w  Sędziszowie Młp. w 2013 roku zostały wykonane 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 31 788,02 PLN

Kwota dofinansowana przez PFRON: 19 072,81 PLN

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II"  w 2014 r. do Działu Rehabilitacji w Ropczycach zakupiono urządzenia rehabilitacyjne.

Całkowita wartość projektu: 44 000,00 PLN.

Kwota dofinansowania przez PFRON: 26 400,00 PLN.

PFRON dofinansował również wykonanie poreczy przyściennych na korytarzu działu.