ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

logo pfron

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w 2008 r." Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał kwotę 122 023,37 zł na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

W ramach tej kwoty Dział Rehabilitacji w Ropczycach i w Sędziszowie Młp. został doposażony w sprzęt do ćwiczeń oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych w tym: elektrolecznictwa, hydroterapii, ultradźwięków, światłolecznictwa, leczenie polem elektromagnetycznym dla potrzeb osób korzystających z rehabilitacji ambulatoryjnej oraz w warunkach domowych.

Całkowita wartość projektu: 162 697,83 PLN

Kwota dofinansowana przez PFRON: 122 023,37 PLN

 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w  Sędziszowie Młp. w 2013 roku zostały wykonane 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 31 788,02 PLN

Kwota dofinansowana przez PFRON: 19 072,81 PLN

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II"  w 2014 r. do Działu Rehabilitacji w Ropczycach zakupiono urządzenia rehabilitacyjne.

Całkowita wartość projektu: 44 000,00 PLN.

Kwota dofinansowania przez PFRON: 26 400,00 PLN.

PFRON dofinansował również wykonanie poreczy przyściennych na korytarzu działu.