ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

logo ue

Dział Rehabilitacji korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków powiatu ropczycko-sędziszowskiego w ramach projektu pt. „Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach."

Całkowita wartość: 2 275 513,53 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 557 419,10 PLN

Wartość sprzętu: 550 542,68 PLN

Beneficjant projektu: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Rezultatem projektu jest:

  • uzyskanie dodatkowej powierzchni zabiegowej poprzez nadbudowę kondygnacji w skrzydle południowym budynku,
  • rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zabiegi masażu podwodnego, masażu hydropowietrznego i krioterapii ciekłym azotem,
  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych z budową węzłów sanitarno-higienicznych włącznie,
  • wyposażenie działu w nowy, wysokiej klasy sprzęt i aparaturę do zabiegów.