ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

logo powiat

Powiat Ropczycko-Sędziszowski jest beneficjentem projektu pt. „Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach."

Całkowita wartość projektu: 2 275 513,53 PLN

Środki własne powiatu w kwocie: 718 094,4 PLN

 

Rezultatem projektu jest:

  • uzyskanie dodatkowej powierzchni zabiegowej poprzez nadbudowę kondygnacji w skrzydle południowym budynku,
  • rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zabiegi masażu podwodnego, masażu hydropowietrznego i krioterapii ciekłym azotem,
  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych z budową węzłów sanitarno-higienicznych włącznie,
  • wyposażenie działu w nowy, wysokiej klasy sprzęt i aparaturę do zabiegów.