ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Rehabilitacja Lecznicza

 

rehabilitacja_011


Świadczenia opieki zdrowotnej z rehabilitacji leczniczej wykonywane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ w dwóch lokalizacjach:

w następujacych zakresach:

 

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej w Ropczycach: mgr Lucyna Litwicka-Chmura

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej w Sędziszowie Małopolskim: mgr Piotr Bała 

 

Zasady rejestracji na świadczenia rehabilitacji leczniczej

 

Na każdy rodzaj usług w ramach rehabilitacji leczniczej konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione w formie elektronicznej. Zarejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie na podstawie podanego kodu dostępu do e- skierowania i podania numeru PESEL (osoby której skierowanie dotyczy). Po weryfikacji skierowania w systemie osoba rejestrująca podaje propozycję terminu realizacji danego świadczenia. Po akceptacji podanej propozycji i zarejestrowaniu, dana osoba jest już w kolejce oczekujących na dane świadczenie.

 

Terminy realizacji świadczeń lekarskiej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej i w warunkach domowych, czy świadczeń w ramach ośrodków dziennych zależne są od:

- ilości osób oczekujących na dane świadczenie;

- ilości zakontraktowanych usług w POW Narodowego Funduszu Zdrowia;

- zasobów jakie posiadamy tj. ilości personelu medycznego oraz możliwości lokalowo - sprzętowych.

 

Okres oczekiwania poszczególnych osób oczekujących na dane świadczenie różni się od siebie ze względu na:

 • posiadane przez daną osobę uprawnienia do uzyskania świadczeń medycznych poza kolejnością, w tym osoby:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;

- uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

- Kobiety w ciąży;

- Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

Przy rejestracji należy okazać oryginał dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia w celu skopiowania go przez nas i dołączenia do prowadzonej dokumentacji). Jeżeli osób uprawnionych jest więcej, dla nich też tworzymy listę oczekujących w celu zapewnienia im równego dostępu do świadczeń;

 • kategorię medyczną którą określa lekarz w skierowaniu. Osoba posiadająca skierowanie pilne, cito (w tym osoba po urazie, po leczeniu szpitalnym, po zabiegu wymiany stawu, po świeżym udarze, w zaostrzeniu choroby przewlekłej itp.) umieszczana jest w kolejce oczekujących przed innymi osobami oczekującymi i z tego powodu krócej czeka na daną usługę. Jeżeli w międzyczasie pojawiają się zwolnione zasoby tym osobom dajemy możliwość skorzystania wcześniej, proponując telefonicznie nowy termin. Posiadany przez daną osobę status pacjenta stabilny (przewlekły) nie daje możliwości skrócenia przez nas okresu oczekiwania w kolejce oczekujących.

Jeżeli stan zdrowia osoby oczekującej pogorszy się w międzyczasie i lekarz (ten sam który kierował na rehabilitację lub inny) wystawi następne skierowanie zmieniające kategorię medyczną na pilną, osoba taka może dostarczyć do nas to skierowanie, a my mamy wtedy prawo do zmiany terminu na wcześniejszy.

 

Terminy realizacji świadczeń różnią się u poszczególnymi świadczeniodawców. Pacjentom którzy przy wyborze świadczeniodawcy kierują się tylko jednym kryterium, jakim jest okres oczekiwania na zabiegi doradzamy, aby po otrzymaniu skierowania i przed zarejestrowaniem go w naszym Dziale Rehabilitacji sprawdzili na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia jakie są pierwsze wolne terminy (kolejki oczekujących) w poszczególnych zakładach, gabinetach rehabilitacji w wybranej miejscowości. Każda osoba posiadająca skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenie rehabilitacji leczniczej ma prawo do skorzystania z usług dowolnego świadczeniodawcy na terenie kraju, który na daną usługę posiada umowę z NFZ.

 

Na podstawie jednego skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących. Pacjent ma obowiązek powiadomić personel działu o rezygnacji z wizyty. Pacjent, który nie stawił się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie udzielania świadczeń będzie skreślony z listy oczekujących. Przywrócenie na listę oczekujących możliwe jest na wniosek pacjenta nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się i po udokumentowaniu, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej.

 

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej należy zarejestrować do 30 dni od daty wystawienia. Lekarz nie musi zlecać w nim zabiegów, ale jeżeli to zrobi proponowany termin realizacji nie jest od nich zależny. Rejestrujemy na wizytę fizjoterapeutyczną w czasie której mgr fizjoterapii po badaniu Pacjenta, ocenie jego stanu funkcjonowania i po przeprowadzeniu wywiadu chorobowego ustala indywidualny plan terapii, a w nim: termin rozpoczęcia (max do 14 dni od wizyty) ,rodzaj zabiegów, ich częstotliwość i ilość dni zabiegowych (max 10 dni w cyklu). Po realizacji cyklu Pacjent otrzymuje od fizjoterapeuty zaświadczenie "Informacja do lekarza kierującego o zrealizowanych zabiegach fizjoterapeutycznych".

 

Dział Rehabilitacji Leczniczej wyposażony jest w wysokiej klasy urządzenia do kinezyterapii oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych. Pomieszczenie  zabiegowe oraz węzły sanitarno-higieniczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby stworzyć pacjentom takie warunki zainwestowaliśmy środki własne oraz uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo powiatlogo uelogo pfron

 

 

lokalizacja 

Dział Rehabilitacji – Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 - II i III poziomie (I i II piętro), 39-100 Ropczyce.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00.

Rejestracja i punkt informacyjny znajdują się na II poziomie - czynne:

 • od poniedziałku do piątku od 7:00  do 18:00, rejetracja telefoniczna od 7:30  do 17:30.


telefon

logo niepelnosprawni17 2231 716 (bezpośredni) i 17 2218 616, 617 wew. 316, kierownik działu: wew. 314
516 689 829, 516 689 783

 

 

lokalizacja 

Dział Rehabilitacji – Przychodnia w Sędziszowie Młp.

ul. 3 Maja 2, 39-120 Sędziszów Młp.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00.
Rejestracja i punkt informacyjny znajduję się na parterze.


telefon

17 2220 847, 516 689 929


   Rodzaj świadczonych usług                        Personel                     

 

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej czynny od poniedziałkiu do piątku w godz. od 7:00 do 19:00.

Do ośrodka kwalifikuje lek. med. Lucyna Pawluk - specjalista rehabilitacji medycznej, oraz lek. med. Małgorzata Majka-Sibiga - specjalista rehabilitacji medycznej, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w rejestracji Działu Rehabilitacji Leczniczej.

 
 
 
Poradnia Rehabilitacyjna realizuje świadczenia w rodzaju lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej:
 • lek. med. Lucyna Pawluk               - wtorki 10:00 - 12:00, piątki 16:00 - 18:00,
 • lek. med. Małgorzata Majka-Sibiga  - wtorki 14:30 - 17:00, piątki 14:30 - 15:30,
 
Wizyta realizowana jest na podstawie skierowania, po wcześniejszej rejestracji i ustaleniu terminu wizyty.
Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalenie terminu wizyty odbywa się w rejestracji Działu Rehabilitacji Leczniczej  w Przychodni Rejonowej w Ropczycach - II pietro.
 
Na wizytę kwalifikującą do ośrodka lub na wizytę w poradni rehabilitacyjnej prosimy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty,
 • wyniki badań diagnostycznych, w tym badania RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (opisy lub/i nosnik typu CD/DVD z zapisem badania),
 • posiadane wyniki z przeprowadzonych konsultacji,
 • karty informacyjne ze szpitala lub sanatorium,
 • zaświadczenia o odbytej rehabilitacji.
 
Prosimy zgłosić lekarzowi fakt wszczepienia implantów, stymulatorów, uczulenia na światło, padaczki, przyjmowania leków światłouczulających, chorób przewlekłych itp. oraz inne istotnych informacji o dotychczasowym leczeniu.

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

 

W naszym Ośrodku w Ropczycach dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią integracji sensorycznej. Praca całego zespołu rehabilitacyjnego skupia się na tym, by nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.

 

Ankieta satysfakcji pacjenta i jego opiekuna ze świadczonych usłu w ośrodku.

 

Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?

 

Do Oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
 • z miopatiami, zanikami nerwowo - mięśniowymi, następstwami chorób urazowych i zapalnych OUN;
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

 

 

Kto może skierować Państwa dziecko do Ośrodka?

 

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjęcie do Ośrodka

 • Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.
 • Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17/22-31-716 w godzinach...
 • Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu).
 • Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.
 • Po zapoznaniu się z problemami pacjenta i ich analizie przez cały zespół możliwe są zmiany w częstotliwości i jakości zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii.

 

Rehabilitacja obejmuje w szczególności:

 • Poradę lekarską;
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną;
 • Świadczenia terapeutyczne z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

 

 

Nasz personel

 

Lekarz

 • specjalista pediatrii lek. med. Kinga Myrdek

Fizjoterapeuci

 • mgr Justyna Andreasik
 • tech. Dorota Kazior
 • mgr Katarzyna Pietruś
 • mgr Sylwia Wierzchanowska
 • mgr Paulina Wójcik
 • mgr Zuzanna Wójcik-Ptak

Pedagodzy:

 • mgr Halina Handzel-Saj
 • mgr Magdalena Stręk

Psycholog:

 • mgr Agata Chmiel

Neurologopeda:

 • mgr Monika Gierlach

 

 

 

Przez jaki czas można korzystać z rehabilitacji?

 

Czas pobytu dziecka w ORDDz uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje się:

 

 • dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat w czasie nie krótszym niż 1 godzina,
 • dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat w czasie nie krótszym niż 2 godziny,
 • dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat w czasie nie krótszym niż 3 godziny.

 

Czas trwania udzielanych świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 120 dni w roku kalendarzowym i od 1 do 5 razy w tygodniu. Ocena świadczeń opiera się na realizowanych w ORDDz programach terapeutycznych opisanych liczbą i rodzajem wizyt przypadających przeciętnie na jedno dziecko. Ocena skuteczności leczenia odbywa się raz na trzy miesiące lub częściej w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego.

W czasie pobytu dziecko objęte jest stałą kontrolą i okresową oceną stanu zdrowia i sprawności według standaryzowanych narzędzi (skale oceny funkcjonalnej, oceny video, neurologiczna ocena zaburzeń ruchowych według metod neurorozwojowych: NDT – Bobath, PNF i inne).

 

 

Obowiązki Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka

 

Ośrodek ściśle współpracuje z Rodzicami lub Opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, udzielaniu instruktażu w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.

Konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby (nie będącej Rodzicem), która przyprowadza, i pod opieką której przebywa dziecko w Ośrodku.

Prosimy o powiadomienie (przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi. Jednocześnie informujemy, że dwukrotne niezgłoszenie o niemożliwości uczestnictwa w zajęciach w ramach usprawniania w ORDDz jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu w Ośrodku.

 

 

Jak przygotować dziecko na wizytę u fizjoterapeuty?

 • Dobór godziny wizyty najlepiej dopasować do rytmu dobowego dziecka. Jeśli śpi i jest karmione o stałych porach to wybieramy moment jego naturalnej aktywności.
 • Nie może być bezpośrednio po jedzeniu, ale też nie powinien być głodny. Mając to na uwadze i przy założeniu, że odstępy pomiędzy karmieniami wynoszą 3-4 godziny, to optymalną porą na rehabilitację będzie czas od półgodziny do godziny po jedzeniu.
 • Nie może być bezpośrednio po szczepieniu. Należy odczekać minimum 3 dni, a w razie wystąpienia odczynu poszczepiennego czekamy, aż do momentu ustąpienia zmian.
 • Nie może mieć gorączki, ani żadnej infekcji.

 

 


logo niepelnosprawni

Nasza przychodnia dostosowana jest do potrzeb osób mniej sprawnych. 

W Ropczycach posiadamy 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, tj. 2 miejsca od strony głównego wejścia do przychodni oraz 3 miejsce od strony wschodniej tuż obok windy, do której korzystania zachęcamy.

Windą dostaniecie się państwo do Działu Rehabilitacji. 

Na II poziomie znajduje się rejestracja, pracownia kinezyterapii, wodolecznictwa, masażu leczniczego, oraz szatnie i pomieszczenia sanitarno-higieniczne dostosowane do Państwa potrzeb. Nad wanną do masażu podwodnego i kąpieli perełkowej zamontowany jest podnośnik sufitowy.

Na III poziomie znajduje się pracownia fizykoterapii oraz dostosowana toaleta.

 

 

W Sędziszowie Młp. posiadamy 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed każdym wejściem znajdują się podjazdy, w budynku możecie korzystać państwo z windy.

Rehabilitacja znajduje się na parterze w budynku przychodni przy ul. 3 Maja 2 - rejestracja, pracownia kinezyterapii i masażu leczniczego, pracownia fizykoterapii oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne dostosowane do Państwa potrzeb.

Do Państwa dyspozycji na czas zabiegów jest wózek inwalidzki, kule i/lub balkoniki. Powierzchnie podłóg są antypoślizgowe. Stoły do ćwiczeń, masażu i fizykoterapii są z regulowana wysokością.

Do pacjentów, którzy nie są w stanie dojechać na zabiegi ze względu na bardzo duże ograniczenia sprawności psycho-fizycznej dojeżdżamy własnym środkiem transportu na rehabilitację w warunkach domowych.