ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Ratownictwo Medyczne

 

pogotowie_010


Ratownictwo Medyczne

 

 

telefon    Telefony alarmowe: 112  i  999.

 

 

 

 

 

Z dniem 1 marca 2021 r. niżej wymienione Zespoły Ratownictwa Medycznego, dotychczas działajace całodobowo przy ZOZ Ropczyce, podlegają pod Pogotowie Ratunkowe w Krośnie oraz dyspozytornię w Rzeszowie. Zmiana ta nie spowoduje żadnych utrudnień dla Pacjentów.

  

 

W ramach świadczeń ratownictwa medycznego dobową gotowość do realizowania określonego typu wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych na wypadek zagrożenia życia zapewniają zespoły:

 

  • zespół specjalistyczny "S" - stacjonuje w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54. W skład którego wchodzi lekarz i dwóch ratowników medycznych.
  • zespół podstawowy "P" - stacjonuje w Sędziszowie Młp. przy ul. 3 Maja 25. W skład którego wchodzi dwóch ratowników medycznych.
  • zespół podstawowy "P" - stacjonuje w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 259. W skład którego wchodzi dwóch ratowników medycznych.

 

Zespoły "S" i "P" są wyposażone w sprzęt medyczny, zestawy leków i wyrobów medycznych wymaganych przez NFZ. Powiadomienia o zdarzeniach przyjmuje dyspozytor Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Rzeszowie, który niezwłocznie dysponuje zespołami na miejsce zdarzenia. Dzięki skoncentrowanej dyspozytorni można łatwiej i szybciej skierować do pomocy zespół ratownictwa z sąsiedniego powiatu, w razie takiej konieczności. Dyspozytor ma zapewniony stały kontakt z zespołami ratownictwa medycznego.