ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień

 

lokalizacja  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce 

 

 

telefon  Rejestracja osobiście lub telefonicznie:

 • tel. 17 2231 740 do gabinetu PZP na II piętrze, pok. 325 (lek. med. A. Orechwo);
 • tel. 17 2231 708 do gabinetów PZP na parterze (lek. med. A. Kaźmierczak i lek. med. R. Radziewicz).

 


Świadczymy usługi w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • PSYCHIATRII DLA DOROSŁYCH
 • TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

personel Kadra lekarsko-terapeutyczna:

 • lek. med. Andrzej Kaźmierczak - specjalista psychiatrii,
 • lek. med. Agnieszka Orechwo - specjalista psychiatrii,
 • Patrycja Gierlicka - psycholog,
 • Elżbieta Miłto - certyfikowany terapeuta,
 • Katarzyna Wisz - psycholog,
 • Iwona Wróbel - pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

 

kafelek harmonogram godzin pracy lekarzyHarmonogram godzin pracy Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień znajdziesz w pliku:  

Psychiatria_harmonogram_godzin_pracy.pdf

 

 


Poradnia Zdrowia Psychicznego

W ramach kontraktu z NFZ nasza poradnia zdrowia psychicznego zajmuje się leczeniem wszelkich zaburzeń natury psychicznej. Naszym pacjentom oprócz porad lekarskich zapewniamy również opiekę psychologa. Nasi specjaliści udzielą państwu porad w zakresie:

 • zaburzeń lękowych, nerwic,
 • depresji i zaburzeń nastroju,
 • schizofrenii,
 • chorób wieku podeszłego,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń zachowania,
 • upośledzeń umysłowych,
 • innych zaburzeń osobowości.


Aby skorzystać z bezpłatnych usług w poradni zdrowia psychicznego w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza. Obowiązkowe jest przedstawienie aktualnego dokumentu ubezpieczenia.

 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

Świadczenia z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu oraz innych środków psychostymulujących realizowane są w szczególności w następujących obszarach:

 • psychoterapia uzależnienia od alkoholu,
 • pomoc osobom uzależnionym oraz współuzależnionym,
 • diagnoza psychologiczna
 • konsultacje psychiatryczne,
 • kierowanie na oddział detoksykacyjny,
 • konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych,
 • działalność profilaktyczna.

Do przyjęcia nie jest wymagane skierowanie. Poradnia Leczenia Uzależnień obejmuje również opieką pacjentów nie posiadających w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia.