ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 06.11.2023

 

ocds-148610-4970836d-7c8c-11ee-a60c-9ec5599dddc1 - Status przetargu: ogłoszony

Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.” – II postępowanie

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem: EZamowienia