ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 31.03.2023

 

2023/BZP 00159969/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: „Remont fundamentów budynku garażowego Kolumny Transportu Sanitarnego".

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem: EZamowienia