ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 20.02.2023

 

2023/BZP 00101686/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: „Zakup bezpiecznego, zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi".

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

EZamowienia