ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 19.01.2023

 

2023/BZP 00082655/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: „Dostawa produktów leczniczych różnych do Działu Farmacji Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim – 11 pakietów”

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

EZamowienia