ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 12.01.2023

 

2023/BZP 00027691/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: Dostawy - Zakup odczynników do biochemii z dzierżawą aparatu i sprzętu komputerowego na okres 36 miesięcy.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

EZamowienia