ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 16.11.2022

 

ZN_2022_19 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji: „Dostawa sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ruchowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim” - 3 pakiety.

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl)