ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 15.11.2022

 

ZN_2022_18 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji: „Remont pomieszczeń II piętra, segment A na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ruchowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim oraz dostosowanie budynku do wymogów PPOŻ”

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl)