ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 18.10.2022

ZN_2022_15 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa i wdrożenie usług i urządzeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teletechnicznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – II postępowanie.

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd1f2ac4-2e6c-417c-9d30-702369eb018e