ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Ropczyce, 16.02.2022

Status: ogłoszone

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach posiada do sprzedaży w pełni sprawny Koagulometr K-3002 Optic.

 • Producent: ELZA-Bis KSELMED s.c.
 • Nr fabryczny: SN 09 0586
 • Rok produkcji: 2009
 • Data zakupu: 10.06.2009
 • Data rozpoczęcia eksploatacji: 10.06.2009
 • Data wykonania ostatniego przeglądu: 21.10.2015.

Koagulometr należy do grupy analizatorów koagulologicznych z optycznym systemem wykrywania powstawania skrzepu, umożliwiających pomiary chronometryczne. Koagulometr K-3002 Optic jest aparatem otwartym odczynnikowo, co umożliwia stosowanie zestawów odczynnikowych dowolnego producenta.

Umożliwia wykonanie wszystkich podstawowych badań układu krzepnięcia:

 • Wskaźnik protrombinowy - PT,
 • Czas kaolinowo-kefalinowy - APPT,
 • Czas trombinowy - TT,
 • Fibrynogen - FIB,
 • Czynniki krzepnięcia - obie grupy,
 • Inhibitory krzepnięcia - INK,
 • Białko C - PC,
 • Białko S - PS,
 • Heparynę – HEP,

Koagulometr K-3002 Optic - kuweta pomiarowa:

 • Materiał - polistyren OVISPOL,
 • Pojemność minimalna 0,15ml,
 • Pojemność maksymalna 0,5ml,
 • Średnica zewnętrzna części optycznej
 • Średnia długość drogi optycznej na wysokości 15 mm od dna 6,4 mm,

Parametry techniczne:

 • Układ optyczny typu fluorymetrycznego,
 • Zakres mierzonych czasów 4,0 do 300,0 sekund,
 • Rozdzielczość pomiaru 0,1 s,
 • Dokładność pomiaru 0,1 s,
 • Termostat 37°C ± 0,2°C po nagrzewaniu startowym 5 - 10 minut,
 • Menu urządzenia w j. polskim,
 • Drukarka termiczna (szerokość papieru 110 mm),
 • Waga: 6,5 kg,
 • Złącze: RS-232,
 • Gabaryty: 35 x 42 x 17 cm.

koagulometr01 koagulometr03 koagulometr04 koagulometr05  koagulometr07 koagulometr06 koagulometr08