Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 24, 24a 24b, 24c i 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2017 poz. 1386) mają:

 

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci i osoby represjonowane,
  • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży, dzieci do 18 r. ż. na podstawie zaświadczenia lekarskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

- po okazaniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im uprawnienia.