ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

 epuap

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ZOZ Ropczyce na platformie ePUAP wybierz odnośnik

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla instytucji: /zozropczyce/SkrytkaESP

 

 

W celu złożenia wniosku/pisma do ZOZ Ropczyce za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:00) do sekretariatu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach mieszczącego się w pokoju nr 315, na 3. piętrze budynku przy ul. Wyszyńskiego 54 w Ropczycach na następujących nośnikach danych:
   a. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
   b. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do ZOZ Ropczyce:

3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

4. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

5. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

6. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.