ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

W 2022 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach pozyskał środki z dotacji, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.

 

Fundusz celowy