ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, każdemu obywatelowi Ukrainy, który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala zostanie udzielona bezpłatna pomoc medyczna.

Można również zadzwonić na numer 800 190 590 i uzyskać informację po ukraińsku i rosyjsku.

 

W dni powszednie od 18:00 do 8:00 oraz w weekendy i święta całodobowo funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. W tym czasie można również dzwonić na numer 800 137 200 i  uzyskać informację po ukraińsku i rosyjsku.

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

 

 

 

У зв’язку з збройним конфліктом в Україні будь-якому громадянину України, який звернеться до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи лікарні, буде надано безкоштовну медичну допомогу.

Ви також можете зателефонувати за номером 800 190 590 та отримати інформацію українською та російською мовами.

У будні з 18.00 до 8.00, у вихідні та святкові дні Нічна та Святкова Охорона Здоров‘я працює цілодобово. У цей час ви також можете зателефонувати за номером 800 137 200 та отримати інформацію українською та російською мовами.

  

Документом, що підтверджує право на пільги, є довідка, видана Прикордонною охороною Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законне перебування на території Республіки Польща після перетину кордону з 24 лютого 2022 р.