ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

 

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK

800 137 200

Otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych,

w weekendy oraz święta

 

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem. Po połączeniu pacjent odsłucha komunikat o możliwości wyboru języka, w którym będzie udzielana konsultacja. W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka i położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia przeprowadzony zostanie wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Podczas połączenia, w razie potrzeby , personel medyczny może wystawić:

  • e-receptę
  • e-skierowanie
  • e-zwolnienie
  • oraz udzielić porad do dalszego postępowania

Gdy będzie potrzebna pilna interwencja medyczna, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

  • w godzinach
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach następnego dnia
  • oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, weekend lub święto wybierz numer:

800 137 200